Szukaj

Polityka Prywatności GB

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś lub trafiłaś, to znak, że prywatność jest dla Ciebie ważna.

Rozumiemy to i dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących, w związku z korzystaniem ze strony internetowej zarządzanej przez Girlboss Sylwia Wronka – Kopeć oraz dokonywaniem zakupów w sklepie ecothings.pl.

Firma Girlboss Sylwia Wronka – Kopeć (dalej: Girlboss) ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Na Uboczu 20/80, 02-791 Warszawa, posługuje się numerem NIP 9511927010, REGON 146723946.

 

Girlboss zarządza stroną https://ecothings.pl/

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres zmianadanych@ecothings.pl 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność i Twój czas, przygotowałyśmy więc dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Girlboss przetwarza Twoje dane osobowe, które przekazujesz dokonując zakupów produktów ecothings.pl, zapisując się do newslettera, kontaktując się z nami mailowo lub za pośrednictwem mediów społecznościowych czy przekazując opinie na temat produktów ecothings.pl.
 2. W zależności od celu, w jakim przekazujesz swoje dane, Girlboss może znać: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer NIP, adres wykonywania działalności gospodarczej. Zakres gromadzonych danych w odniesieniu do każdego celu przetwarzania znajdziesz w dalszej części Polityki Prywatności.
 3. Narzędzia, z których korzysta Girlboss mogą zbierać na Twój temat informacje takie jak: adres IP, przybliżona lokalizacja, urządzenie, system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, z których korzystasz, płeć, przedział wiekowy, zainteresowania, czas spędzany na stronach ecothings.pl, przejścia pomiędzy poszczególnymi witrynami, kliknięcia w poszczególne linki, inne działania podejmowane w ramach strony ecothings.pl. Informacje te nie są przez Girlboss zestawiane z Twoimi danymi osobowymi i nie pozwalają na Twoją identyfikację.
 4. Girlboss dokłada wszelkich starań, by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce.
 5. Girlboss powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Girlboss przekazuje część Twoich danych osobowych do państw trzecich w celu ich przechowywania na serwerach, w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystujących serwery zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, poprzez stosowanie mechanizmów zgodności w postaci standardowych klauzul umownych oraz uczestnictwa w programach takich, jak Tarcza Prywatności.
 7. Girlboss korzysta również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook oraz Instagram w celu kierowania do Ciebie reklam. Reklamy te mogą być personalizowane w takim znaczeniu, że decyzja o wyświetleniu Tobie określonej reklamy zostanie podjęta automatycznie przez algorytm serwisu Facebook w zależności od zdefiniowanych przez Girlboss ustawień. Ustawienia te mogą wiązać się z pewnymi informacjami na Twój temat, takimi jak zainteresowania, wiek, działania podejmowane uprzednio na stronie ecothings.pl. Informacje te jednak nie pozwalają Girlboss na Twoją identyfikację.
 8. Girlboss zapewnia Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO, związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 9. Girlboss śledzi i analizuje Twoje zachowania podejmowane w ramach strony internetowej ecothings.pl, w celach statystycznych oraz optymalizacyjnych. W tym zakresie Girlboss  korzysta z narzędzia Google Analytics z włączoną anonimizacją adresów IP, co sprawia, że w ramach informacji zbieranych przez Google Analytics brak jest informacji pozwalających na Twoją identyfikację.
 10. Girlboss umożliwia na swoich stronach korzystanie z funkcji społecznościowych, takich jak polubienie profili społecznościowych i udostępnianie treści w danym serwisie społecznościowym. Narzędzia wykorzystywane w tym celu zapisują i odczytują informacje z plików cookies.
 11. Korzystając ze strony internetowej ecothings.pl z włączoną w swojej przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na zapis i odczyt informacji z plików cookies.
 12. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej lub instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).
 13. W ramach zawartości strony ecothings.pl, mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Girlboss nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych.
 14. Strona ecothings.pl przechowywana jest na serwerach zewnętrznych, które, tak jak wszystkie serwery, generują logi. W logach przechowywane są informacje takie, jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.

 

Powyższe informacje mają charakter wstępny.
Możesz również zapoznać się ze szczegółami, które znajdziesz poniżej.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Girlboss Sylwia Wronka – Kopeć (dalej: Girlboss), z siedzibą pod adresem: ul. Na Uboczu 20/80, 02-791 Warszawa, posługującą się numerem NIP 9511927010, REGON 146723946.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo
w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy Cię do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres zmianadanych@ecothings.pl. Dołożyłyśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo.

Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z usług których korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych.

W szczególności, są to następujące podmioty:

 1. hostingodawca

Na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe.

 1. dostawca systemu mailingowego

W ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych.

 1. dostawca systemu do fakturowania

W ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby wystawienia faktury.

 1. dostawca systemu do zarządzania projektami

W ramach tego systemu może dochodzić do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli zostaną one do niego wprowadzone w związku z realizowanym projektem.

 1. dostawca systemu do obsługi klienta

W ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kontaktujesz się z nami w związku z obsługą Twojego zamówienia.

 1. dostawca systemu sklepowego

W ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy składasz zamówienie w sklepie.

 1. dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania

W ramach tego narzędzia dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy przesyłasz formularz widoczny na stronie lądowania.

 1. dostawca chmur obliczeniowych

W ramach chmur dochodzi do przechowywania Twoich danych osobowych.

 1. biuro rachunkowe

Biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych.

 1. kancelaria prawna

Kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych.

 1. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej

Podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane.

 1. pozostali podwykonawcy

Współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

 

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratura.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 

Profilowanie i reklama behawioralna. 

Korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta i nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć.

 

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj: http://www.youronlinechoices.com.

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację.

 

Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane postronny,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

 

Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zapisałaś/eś się do newslettera. W takiej sytuacji, kod śledzący systemu mailingowego zbiera również informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie. Informacje w ten sposób zbierane nie są jednak wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, które w istotny sposób by na Ciebie wpływały. W ten sposób podejmujemy jedynie decyzję na temat treści przesyłanych Ci w ramach komunikacji mailowej.

 

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Zakupy w sklepie.

Składając zamówienie w sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez: złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych i archiwalnych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy. 

Reklamacje.

Jeżeli składasz reklamację, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji, które obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Reklamacje mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

 

Newsletter.

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami drogą mailową na adres kontakt@ecothings.pl. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z naszej bazy, będziemy zmuszeni poinformować Cię, że z uwagi na nasz uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie usuniemy Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazanie w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

 

Kontakt.

Kontaktując się z ecothings.pl, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu, jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Social Media.

Obserwując profile społecznościowe ecothings.pl, wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp. sprawiasz, że widzimy Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. To Ty decydujesz, co jest dostępne w ramach Twojego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. Nie kopiujemy danych z profili społecznościowych do naszych baz. Przetwarzamy je w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona zarządzana przez Girlboss, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

 

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając z naszej strony z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Cookies własne.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności w celu obsługi procesu logowania, zamówienia i konta użytkownika.

 

Cookies podmiotów trzecich.

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 

Google Analytics.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszej strony,
 • czas spędzony na naszej stronie oraz na jej podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszej strony,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony.

 

Ponadto, w ramach Google Analytics korzystamy z następujących Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • remarketing,
 • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

 

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

 

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Facebook Ads i Insights.

Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszej stronie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji na Twój temat, ale nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

 

Pinterest. 

Korzystamy z funkcji reklamowych dostępnych w ramach serwisu Pinterest w celu marketingu własnych produktów i usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. W związku z tym, na naszych stronach osadzony jest tag usługi reklamowej Pinterest udostępniany przez amerykańską spółkę Pinterest, Inc., 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 United States. 

Tag usługi reklamowej Pinterest zbiera informacje na temat Twojej aktywności na naszych stronach. Informacje te nie mają dla nas charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację i nie są zestawianie z jakimikolwiek innymi informacjami na Twój temat, które posiadamy, a które pozwoliłby na Twoją identyfikację.

Tag usługi reklamowej Pinterest pozwala nam śledzić konwersję, tj. zobaczyć, co robisz w naszej witrynie po skorzystaniu z Pinów promowanych, mierzyć wyniki kampanii, tj. zdobywać dane niezbędne do oceny sukcesu kampanii, w tym informacje na temat zwrotu z kosztów wydanych na reklamę, budować grupy odbiorców, tj. znajdować użytkowników, którzy odwiedzili konkretną podstronę lub podjęli odpowiednie działanie na naszej stronie w celu kierowania do nich określonych przekazów reklamowych.  

Informacje zebrane przez tag usługi reklamowej Pinterest przekazywane są do Pinterest, Inc. na potrzeby reklam behawioralnych on-line, w szczególności w celu ich wykorzystywania na potrzeby ustawiania i targetowania reklam wyświetlanych w serwisie Pinterest.   

 

Informacje zabrane przez tag usługi reklamowej Pinterest wykorzystywane są przez Pinterest, Inc. w celu pomiaru skuteczności reklam, dostarczania reklam i raportowania, poprawy bezpieczeństwa w serwisie Pinterest, badań i rozwoju produktów. Informacje te są również wykorzystywane do generowania zbiorczych i anonimowych pomiarów dotyczących korzystania z usługi reklamowej Pinterest, na przykład w celu obliczania całkowitej liczby konwersji dokonanych za pośrednictwem serwisu Pinterest. 

Pinterest stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony poufności przekazywanych informacji. Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w polityce prywatności Pinterest: policy.pinterest.com/privacy-policy.

 

Pinterest nie udostępnia otrzymanych informacji podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów stowarzyszonych, kontrahentów i agentów, których obowiązują zasady poufności.

Możesz zrezygnować z reklam behawioralnych on-line za pośrednictwem ustawień personalizacji serwisu Pinterest: https://www.pinterest.com/settings/ oraz witryny AdChoices: optout.aboutads.info.

 

Treści z serwisów zewnętrznych.

Osadzamy na stronie treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick.

Gdy odtwarzasz wideo lub zapoznajesz się z innym osadzonym materiałem, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś/aś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

 

Jeśli nie chcesz, aby usługodawcy przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli nie chcesz, by do tego doszło, powstrzymaj się od oglądania filmu.

 

Narzędzia społecznościowe.

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. 

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców: 

 

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.