Szukaj

UWAGA!

Testowane na sobie 
i własnych dzieciach!

JESTEŚMY DWIEMA KOBIETAMI.

Pewnego dnia postanowiłyśmy wziąć sprawy w swoje ręce:

zebrać w jednym miejscu nasze doświadczenia
z eko życia w rodzinie

uporządkować gromadzoną przez lata wiedzę

wyciągnąć to, co najlepsze z naszych doświadczeń zawodowych: tych z twórczej pracy
z dziećmi i dorosłymi i tych zarządczych

wyciągnąć to, co najlepsze z naszych doświadczeń zawodowych: tych z twórczej pracy
z dziećmi i dorosłymi i tych zarządczych

pokazać Wam drogę, którą
same wędrujemy.....

Tak powstało ECOTHINGS.PL,

propozycja, która
odpowiada na potrzeby
każdego z nas z osobna,
wszystkich razem i całej
naszej planety.

Dzielimy się z Wami tym wszystkim, co mamy najlepszego:

intuicją, myślami i odczuciami

poczuciem humoru

pewnością, że każda, nawet duża zmiana zaczyna się od pierwszego, małego kroku

DYSPONUJEMY:

wielką ilością prób i błędów, których dzięki
temu możemy Wam oszczędzić!

sprawdzonymi metodami włączania dzieci i… siebie
samych w pozytywne podejście i działanie

wiedzą, jakiej nie przeczytacie
w książkach, bo z doświadczenia i
rodzinnych przeżyć

wiedzą, jaką przeczytacie w książkach, ale przekazywaną Wam w prosty i czytelny sposób

Mamy w sobie to,
co być może jest
najważniejsze:

spojrzenie dziecka na to wszystko, co dla dorosłych
zwykle jest już rutyną.

Dlatego też
gwarantujemy,
że wszystko,
co Wam
proponujemy

Działa!

Pokazujemy tylko to, co dla Was

sprawdziłyśmy,
zrozumiałyśmy,
doświadczyłyśmy.

w zarządzaniu stawiamy
na wspólnotę i korzyści
wynikające ze współpracy
w zespole

odwołujemy się
do współpracy, partnerstwa,
i szacunku

skupiamy się na tym,
by jak najlepiej zrobić to,
co dla Was przygotowujemy,
a nie na rywalizacji z innymi…

Bliski jest nam wymiar społeczny!

Odpowiadamy na realne potrzeby społeczne i potrzeby Was,
jako indywidualności.

NIE TYLKO MÓWIMY…

Wprowadzamy w zawodowe życie
zasady szacunku dla planety.

Dla Was i dla nas samych,
uczymy się KAŻDEGO DNIA!